Journal of Illustration Studies – Home page

Authors

Andreas Lombnæs

professor i nordisk litteraturvitenskap, Institutt for nordisk og mediefag, University of Agder, Kristiansand

Articles in the Journal of Illustration Studies